Απ πολ παλι οι νθρωποι μθανε να παρατηρον τις επιδρσεις των πλανητν και των αστεριν.

Οι θσεις που καταλαμβνουν οι πλαντες στον Ουραν κατ την στιγμ της γννησης μας αποτελον τον προσωπικ μας αστρολογικ χρτη.

Οι βασικο τομο της ζως κατανμονται σε 12 οκους που συνδονται παραδοσιακ με τα 12 γνωστ σε λους μας ζδια.

Ο πρτος οκος συμβολζει το διο το τομο και ιδιατερα το πως αυτ αισθνεται τι φανεται στους λλους.

Ο δετερος οκος χει σχση με τα προσωπικ μας αποκτματα, την οικονομικ αλλ και την συναισθηματικ ασφλεια του ατμου και συνεπς την κτητικτητα του προς την συλλογ αγαθν.

Ο τρτος οκος σχετζεται με την επικοικωνα και λες τις μορφς της, τα μικρ ταξδια, την εκπαδευση και τ' αδλφια μας.

Ο τταρτος οκος εναι της οικογνειας και οι ρζες απ που προερχμαστε. Συνδεται με τη μητρα, το σπτι, και την αρχ και το τλος της ζως.

Ο πμπτος οκος εναι του ρωτα, των κοινωνικν μας δραστηριοττων και της δημιουργικτητας. Συνδεται με τις ερωτικς μας σχσεις, τον τρπο μας σε αυτς, τις κατακτσεις, τα τυχερ παιχνδια και τα σπορ. Συμβολζει τα παιδι.

Ο κτος οκος εναι της υγεας και της προσφορς υπηρεσας προς τους λλους. Σχετζεται με την δραστηριτητα της καθημεριντητας μας, τα μικρ καθημεριν προβλματα υγεας και εναι νας δεκτης των επαγγελματικν μας τσεων. 

Ο βδομος οκος εναι των σχσεων, της συντροφικτητας, των συνεργατν. σχετζεται με τις προσωπικς και κοινωνικς μας σχσεις. Τους συνεταιρισμος μας, καθς και τον γμο. Εναι αυτ  που βλπουν οι λλοι σ' εμς.


Ο γδοος οκος εναι του σεξ και του θαντου. Εναι ο οκος του υποσυνειδτου, των ενστκτων μας και σχετζεται με θματα κληρονομις.


Ο νατος οκος εναι της φιλοσοφας, των εμπειριν και της αντερης εκπαδευσης. Σχετζεται με την φιλοσοφα της ζως μας, το τι πιστεουμε, τις αναζητσεις μας, τα μεγλα ταξδια, τις σπουδς και το εξωτερικ,

Ο δκατος οκος εναι ο οκος της κοινωνικς μας θσης. Σχετζεται με το επγγελμα μας και την κοινωνικ καταξωση που προκπτει μσα απ αυτ. Δεχνει απ που πηγζει η εξουσα μας και συνδεται με τον πατρα.

Ο ενδκατος οκος εναι της φιλας και των ομδων. Συχδεται με τους χρους και τους συλλγους στους οποους ανκουμε. Υποδηλνει την ομαδικτητα και πως λειτουργομε σε μια παρα, φιλα, ομδα, σλλογο, οργνωση σε μια ιδα.

Ο δωδκατος οκος εναι το βαθ ασυνεδητο μας. Ο μυστικς μας χρος. Συνδεται με τα μυστικ, τις απκρυφες τσεις μας, τους φβους μας, την φαντασα. Συμβολζει τους εχθρος μας, τους κινδνους, τους περιορισμος, τις εσωτερικς μας δυνμεις και κθε τι μυσταγωγικ και απκρυφο.